Výzva občanom, FO a PO – neplatičom

Obec Veľký Slavkov vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby a právnické osoby, ktorí majú nezaplatené dane a poplatky obci, aby ich zaplatili do 15 dní od doručenia výzvy, ktoré sú odosielané v týchto dňoch.