Pozvánka na 6. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 17.12.2019 o 16,00 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-oz-6