Verejná vyhláška – oznámenie

Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie
príloha: oznamenie