Vyhlásenie prijatých VZN č. 3/2019 a č. 4/2019 pre nadobudnutie účinnosti

Vyhlásenie prijatých VZN č. 3/2019 a č. 4/2019 pre nadobudnutie účinnosti
vzn-miestny-poplatok-za-ko
vzn-skolstvo-skolsky-obvod