Oznámenie o zverejnení obecného občasníka „Slavkovské zvesti“ č. 2/2019

Starosta obce Veľký Slavkov zverejňuje elektronickú verziu najnovšieho čísla obecného občasníka „Slavkovské zvesti“, aby sa o dianí v obci mohli dozvedieť aj tí, ktorým sa nedostala do rúk tlačená verzia časopisu. Podrobnosti v prílohe.
Príloha:
slavkovsky-obcasnik-122019