Zverejnenie opisu projektu „Výstavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“

Obec Veľký Slavkov zverejňuje opis projektu „Výstavba materskej školy v obci Veľký Slavkov“, na ktorý obec získala nenávratné finančné prostriedky z fondov EÚ. Bližšie podrobnosti v prílohe.
opis-projektu-na-webovu-stranku