Oznámenie stavebného úradu

V súvislosti so zabránením šíreniu koronavírusu COVID-19 bolo pre prácu stavebného úradu prijaté nasledovné opatrenie: Na stavebný úrad bude umožnený vstup len osobám s vopred dohodnutým termínom (iba v nevyhnutných prípadoch a na nevyhnutné minimum), ktorý je možné si dohodnúť vo štvrtok v čase od 13.00 hod. – do 15.00 hod., na t.č. 0907/355 037. Upozorňujeme, že v prípade dohodnutého pracovného stretnutia je možný vstup na pracovisko stavebného úradu len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre a s ochrannými rukavicami.
So stavebným úradom je možné komunikovať prostredníctvom mailom miriamzavacka@gmail.com. Podania, žiadosti spolu s prílohami je možné podávať cestou pošty. Uvedené obmedzenie platí do odvolania. Za porozumenie ďakujeme.