Category Archives: História

350. výročie prvého výstupu na Slavkovský štít (aktualizované)

V piatok 25. júla 2014 si pripomíname 350. výročie prvého známeho výstupu na Slavkovský štít. Pri tejto príležitosti bude v tento deň požehnaná pamätná tabuľa pripomínajúca tento výstup a umiestnená na Slavkovskom štíte. Aj takýmto spôsobom chceme vzdať úctu prvým turistom, ktorí pod vedením Juraja Buchholtza st. v roku 1664 pokorili štít, ktorý je úzko spätý s históriou našej obce. Ak máte záujem zúčastniť sa tejto zaujímavej udalosti, určite si v piatok naplánujte túru na Slavkovský štít. Celá akcia začne o 8.00 h. na Hrebienku.

Milí hostia a priatelia,
som veľmi rád, že sa práve dnes stretávame na tomto mieste, aby sme si pripomenuli 350. výročie prvého výstupu na Slavkovský štít, ktorý je symbolom nielen našej obce ale celých Vysokých Tatier. Svojou majestátnosťou je neprehliadnuteľný a vo svojej kráse stelesňuje všetko, čo je ľuďom v Tatrách a pod Tatrami blízke. Stelesňuje hrdosť a odvahu, odhodlanie a statočnosť. Už vtedy pred 350 timi rokmi – 25. júla 1664 Juraj Buchholtz starší a jeho priatelia vedeli, že idú v ústrety niečomu novému a nepoznanému, vedeli, že cesta, ktorú si naplánovali nebude ľahká a napriek tomu sa rozhodli a šli. Tento počin nech je vzorom aj pre nás, ľudí dnešnej doby. Nebojme sa nových výziev a smelo vykročme na cestu ich zdolávania. Venujme našim Tatrám takú pozornosť, akú si zaslúžia, veď po posledných rokoch ťažkých skúšok pre tatranskú prírodu je na nás, aby sme znova objavili tento slovenský klenot a prispeli k jeho rozvoju a propagácii so zachovaním všetkého toho vzácneho, čo sa na tomto mieste nachádza. Veď iba to, čo máme doma je našim ozajstným bohatstvom. Je to ten pravý poklad, ktorý je hoden našej pozornosti. Obec Veľký Slavkov a Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry – Podhorie a zopár priateľov sa rozhodli, že si toto vzácne výročie pripomenieme umiestnením pamätnej tabule na vrchole Slavkovského štítu a v duch tradície ju najskôr požehnáme a spolu s ňou aj tatranskú vodu, ktorá ju obmyje priamo na vrchole. Nech každý turista, ktorý si po namáhavom výstupe na Slavkovský štít oddýchne pod krížom na jeho vrchole prečíta
slová na nej napísané.

História obce

Obec Veľký Slavkov leží v severozápadnej časti Spiša na južnom svahu Vysokých Tatier. Okolie Veľkého Slavkova bolo osídlené nepretržite od eneolitu. Archeologická lokalita na ostrovnom pahorku Burich prezrádza, že kedysi ležala obec severnejšie, bližšie k Tatrám. Najstaršia zmienka o obci však pochádza z roku 1251, kedy jej obyvatelia patrili Turčianskemu konventu a ako Nemci sa usadili na mieste terajšej obce. Slavkov sa takto zaradil medzi spišské mestá, ktoré užívali výsady Spoločenstva spišských Sasov z roku 1271. Po zálohovaní 13 miest Spoločenstva poľským kráľom, patril Slavkov do Provincie XI. spišských miest.
Okolo roku 1465 sa dostal do vlastníctva Zápoľských a bol jedným z jedenástich miest patriacich Spišskému hradu. V súvislosti s dejinami a postavením obce je známe, že chotár Veľkého Slavkova siahal hlboko do Vysokých Tatier a jeden z ich najvýznamnejších štítov má názov podľa neho – Slavkovský štít (2452 m). Písomná zmienka o trojdňovom výstupe na tento štít v júni 1664 sa zachovala vďaka Jurajovi Bucholtzovi v opise z roku 1718. Kedysi prevažne nemecká obec – Grosschlagendorf – Veľký Slavkov je dnes modernou obcou a svojou polohou sa stáva ideálnym východiskom pre návštevníkov Vysokých Tatier. Turistom ponúka ubytovanie a stravovanie v útulných penziónoch a rekreačných zariadeniach, ale aj v súkromí. Dostupnosť Vysokých Tatier je zabezpečená Tatranskou elektrickou železnicou, osobnou i autobusovou dopravou. Blízkosť Popradu, medzinárodného letiska Poprad – Tatry a železničnej stanice zaručuje výbornú dostupnosť. Iba na skok od Veľkého Slavkova sa nachádzajú aj významné historické pamiatky v Poprade – Spišskej Sobote, Kežmarku či Levoči. Relaxovať môžu návštevníci Veľkého Slavkova okrem nádhernej prírody Vysokých Tatier i v Belianskych Tatrách, Slovenskom raji aj v neďalekom Aquacity a v lyžiarskych a turistických strediskách.