Category Archives: Cirkev

25. svetový deň chorých

V Cirkvi a zvlášť v Lurdoch slávime 25. svetový deň chorých. Tento deň je príležitosťou venovať osobitnú pozornosť situácii chorých a všeobecne, trpiacich. Aj v našej farnosti sme udelili sv. pomazania chorých.

Odpustová slávnosť

V nedeľu 27. novembra 2016 sa v našej farnosti uskutoční odpustová slávnosť. Svätá omša začína o 10.30 h. a kazateľom bude ThDr. Štefan Vitko PhD. farár zo Svitu.

Plagát (PDF)

sv-ondrej

1. sväté prijímanie

V nedeľu 22. mája 2016 na sviatok Najsvätejšej Trojice sa v našej farnosti uskutočnilo prvé sväté prijímanie. Naše deti prijali do svojich srdiečok i do svojho života Pána Ježiša. Celá slávnosť bola krásnym zavŕšením ich celoročnej prípravy.

Kvetná nedeľa

Táto nedeľa je známa i pod názvom Palmarum – podľa palmových ratolestí, ktorými ľudia v Jeruzaleme radostne vítali prichádzajúceho Ježiša Krista. Nedeľa sa však nazýva aj Pašiová (odvodené z latinského passio – utrpenie). V kresťanských chrámoch sa čítajú pašie. My sme tiež požehnávali ratolesti. 20. marca 2016 je zároveň 31. medzinárodný deň mládeže.

Farský časopis – Pôst a Veľká noc 2016

V najnovšom čísle farského občasníka nájdete zaujímavé články a zamyslenia a tiež rozpis sv. omší počas Veľkej noci.
Slavkovský list