Category Archives: Spoločenská rubrika

Odstávka dodávky elektriny

VSD a.s. oznamuje, že dňa 17. apríla 2019 (streda) bude na ul. Tatranská 48-55, 58 prerušená distribúcia elektriny v čase od 7.40 h do 17.00 h.

Pozvánka na divadelné predstavenie

Pozývame Vás na divadelné predstavenie Strážskeho divadla, ktoré v našej obci odohrá veselohru Revízor, na motívy ruského spisovateľa N.V.Gogoľa. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 17.3.2019 v sobášnej sieni obecného úradu o 17.00 hod. Ceny vstupného sú uvedené na plagáte. Všetci ste srdečne pozvaní.
plagát

Výzva starostu občanom na partnerskú spoluprácu

Prosím občanov, aby sa zapojili do spracovania strategického dokumentu obce „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)“, a to vyplnením dotazníka a zaslaním odpovedí buď elektronicky na adresu starosta@velkyslavkov.sk, alebo osobným doručením na obecný úrad. Dotazník je možné otvoriť v externom prehliadači PDF. Dotazník je interaktívny, t.j. je možné ho vyplňovať priamo na webe obce, kde si odpovede následne môžete uložiť do súboru, alebo jednoducho vytlačiť. Vzhľadom na čas potrebný na jeho zverejnenie v tejto podobe predlžujeme lehotu na jeho odovzdanie do 22.3.2019. Ide o strategický dokument, v ktorom máte možnosť vyjadriť svoje názory a postrehy, ako aj návrhy na zlepšenie v oblasti rozvoja našej obce. Vopred všetkým ďakujem za spoluprácu.
Prílohy k článku:
Dotazník

Prihlášky do DHZ

V sobotu 9.3.2019 sa v našej obci po dlhých rokoch obnovila činnosť dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Pre ďalších záujemcov, ktorí neboli na ustanovujúcej schôdzi a majú záujem pôsobiť v DHZ, prikladáme prihlášky, a to pre deti a mládež do 15 rokov, a pre ostatných nad 15 rokov. Prosíme záujemcov, aby uvedené prihlášky vyplnili a doručili na Obecný úrad čo najskôr, spolu s 2 ks fotografií a členským 3 €. Deti do 15 rokov neplatia žiadne členské, stačí priniesť iba prihlášku.

Prílohy:
prihláška – evidenčná karta mladého hasiča od 8 do 15 rokov
prihláška – evidenčná karta pre členov od 15 rokov

Fašiangová zabíjačka

Pozývame všetkých občanov na fašiangovú zabíjačku, ktorá sa uskutoční 2.marca 2019 /v sobotu/. Bližšie informácie v priloženom letáku.