Category Archives: Spoločenská rubrika

Oznam o kontajneroch na zber šatstva

Oznamujeme občanom, že z dôvodu technických problémov firmy zabezpečujúcej zber použitého šatstva nebudú tieto kontajnery až do odvolania vyvážané.
Zároveň sa obraciame na všetkých občanov s prosbou, aby nenosili použité šatstvo k týmto kontajnerom z dôvodu hromadenia sa textilu.
Ďakujeme za pochopenie

Vianočný koncert

Dňa 27. 12. 2018 sa v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja v našej obci uskutočnil koncert pod názvom „Koncert pre všetkých ľudí dobrej vôle“. Na koncerte vystúpil 16-členný zbor muzikantov a spevákov z Terchovej. Tí k nám prišli v reprezentačnom zložení a ponúkli nádherný kultúrny zážitok z Terchovskej muziky, ktorá je zapísaná v kultúrnom dedičstve sveta UNESCO. Vážme si, že títo umelci, ktorí koncertujú vo veľkých mestách Európy aj v zámorí si našli čas, aby zavítali aj do našej obce.

Mikuláš 2018

Starosta obce a kultúrna komisia pozývajú všetky deti od 1 do 6 rokov na stretnutie s Mikulášom dňa 3.12.2018 v pondelok o 16.30 hod. pred OcÚ a starobných dôchodcov v piatok 7.12.2018 o 16.00 hod. do sobášnej siene OcÚ.
prílohy: plagát

Odstávka dodávky elektriny

VSD a.s. oznamuje, že dňa 5. novembra 2018 (pondelok) bude v časti obce Horný Slavkov prerušená dodávka elektriny v čase od 7.30 h. do 17.00 h.

Prijatie prvákov

V utorok 11. septembra 2018 prijal starosta obce v sobášnej sieni nových prvákov našej základnej školy spolu s ich triednou učiteľkou a rodičmi. V príhovore pripomenul dôležitosť vzdelávania aj spolupráce školy a rodiny. Vyzdvihol rodinné prostredie našej školy, ktorá vytvára tie najlepšie podmienky pre deti a vedeniu obce veľmi záleží na tom, aby bola prioritou záujmu dnes i do budúcna. V závere starosta obce odovzdal prváčikom darčeky a spoločne si na pamiatku spravili fotografiu.