Category Archives: Samospráva

Účasť poslancov na zasadnutiach OcZ

Účasť poslancov na zasadnutiach OcZ
ucast-poslancov-na-ocz-2018-2022

Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 5x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 15.10.2019 o 16,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 resp. 27.8.2019 resp. 30.8.2019 resp. 5.9.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-5-ocz

Zverejnenie videozáznamu z rokovania OZ

Starosta obce zverejňuje videozáznam zo 5. zasadnutia OZ vo Veľkom Slavkove zo dňa 14.8.2019, ktoré nebolo uznášaniaschopné pre neprítomnosť piatich poslancov (Ľ.Pára, L.Barabas, P.Fábry, M.Gajdoš, Ing. M.Josko)

Zverejnenie videozáznamu z rokovania OZ

Starosta obce zverejňuje videozáznam zo 4. zasadnutia OZ vo Veľkom Slavkove zo dňa 24.6.2019, na základe ktorého si občania môžu pozrieť priebeh rokovania OZ a posúdiť prácu jednotlivých poslancov OZ.

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V zmysle zákona 369/1990 Zb. sa ustanovujúce zasadnutie OZ uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 15.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
prílohy: pozvánka