Category Archives: VZN a dokumenty

VZN a dokumenty

Záverečný účet obce za rok 2013

Starosta obce predkladá pre zasadnutím OcZ – Záverečný účet obce za rok 2013.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Záverečný účet obce za rok 2013

Dodatku č. 3 k VZN 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Dodatok č. 3 k VZN 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov.
Dodatok č.3 k VZN 1/2009

Rozpočet obce na roky 2014-2016

Rozpočet obce na roky 2014-2016

Rozpočet obce na roky 2013 – 2015

Rozpočet obce Veľký Slavkov na roky 2013-2015 schválený OcZ
Podrobnosti v prílohe k článku.

Príloha k článku:
Rozpočet obce na roky 2013 – 2015