Category Archives: Úradná tabuľa

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
vyruby-2020

Oznámenie

Obec Veľký Slavkov oznamuje občanom, že dňa 2.1.2020 bude stavebný úrad zatvorený, z dôvodu čerpania dovolenky pracovníčky úradu. Najbližší termín otvorenia stavebného úradu bude dňa 9.1.2020 v zvyčajných úradných hodinách.

Verejná vyhláška – oznámenie

Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie
príloha: oznamenie

Vyhlásenie prijatých VZN č. 3/2019 a č. 4/2019 pre nadobudnutie účinnosti

Vyhlásenie prijatých VZN č. 3/2019 a č. 4/2019 pre nadobudnutie účinnosti
vzn-miestny-poplatok-za-ko
vzn-skolstvo-skolsky-obvod

Pozvánka na 6. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 17.12.2019 o 16,00 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-oz-6