Kontakty

Obecný úrad

Úradné hodniny OcÚ Veľký Slavkov
Pondelok / 8.00-15.30 h
Utorok / nestránkový deň
Streda / 8.00-15.30 h
Štvrtok / 12.00-17.00 h
Piatok / 8.00-13.00 h

Obedňajšia prestávka okrem štvrtku 12.00-13.00 h, vo štvrtok 11.00-12.00 h
V čase našej neprítomnosti Vám radi poradíme na +421 915 934 813, alebo +421 949 454 353

Úradné hodiny matričného úradu

Pondelok / 9.00-11.00 h
Streda / 13.00-15.00 h
Piatok / 9.00-11.00 h

Matrika

Oľga Potoková | +421 915 934 813 | matrika@velkyslavkov.sk

Stavebný úrad

štvrtok 12.00-17.00 h
tel.: 0907 355 037
Ing. Miriam Zavacká | miriamzavacka@gmail.com

Zamestnanci OcÚ a telefónne čísla

starosta obce:
Ing. Slavomír Pucci | +421 919 454 353
e-mail: starosta@velkyslavkov.sk | obec@velkyslavkov.sk

sekretariát starostu obce, úsek PPaM, evidencia obyvateľstva, matrika:
Oľga Potoková | +421 915 934 813 | sekretariat@velkyslavkov.sk

ekonomický úsek:
Ing. Katarína Kostrábová | +421 52/779 61 65 | ekonom@velkyslavkov.sk

úsek daní a poplatkov, sociálnych vecí, školstva, civilnej ochrany a malých obecných služieb:
Sylvia Kapolková | +421 907 355 037 | dane@velkyslavkov.sk