Tag Archives: cirkev

Dobrá novina

Koniec roku 2014 patril tak ako každý rok koledníkom z Dobrej noviny. V nedeľu 28. decembra opäť navštívili domácnosti našej farnosti, aby koledami a básničkami potešili všetkých ľudí dobrej vôle a zároveň vyzbierali peniaze na podporu pre africké deti.
Fotogaléria:

Mikuláš v kostole

Aj tento rok zavítal medzi našich farníkov Mikuláš. Navštívil nás počas svätej omše v piatok 5. decembra 2014 a nezabudol ani na sladký darček pre malých i veľkých.

Spomienková pobožnosť

Obec Veľký Slavkov a Rímskokatolícky farský úrad Vás pozývajú na spomienkovú pobožnosť pri príležitosti Pamiatky zosnulých, ktorá sa uskutoční v nedeľu 2. novembra 2014 o 15.00 h. v Dome nádeje na obecnom cintoríne.
Spomienková pobožnosť

Poďakovanie za úrodu

V piatok 19. septembra 2014 požehnal pri svätej omši správca farnosti ThLic. Milan Ferenčík novú úrodu z našich polí a záhrad. Pripomenul, že každý deň máme všemohúcemu Bohu ďakovať za všetky jeho milosti a dobrodenia. Plody novej úrody boli použité aj vo výzdobe kostola.

Modlitba požehnania

Všemohúci Bože,
prosíme tvoju láskavosť,
pokrop dažďom požehnania plody zeme,
ktoré milostivo živíš primeraným povetrím a vlahou,
daj, aby ľud stále vzdával vďaky za tvoje dary,
naplň hojnými dobrami z úrody zeme hladných,
núdznych a chudobných,
aby chválili tvoje slávne meno.
Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Prednáška na tému pôst

V prílohe Vám prinášame prednášku správcu rímskokatolíckej farnosti ThLic. Milana Ferenčíka na tému pôst – pôstne obdobie. Veríme, že si ju so záujmom prečítajú všetci, ktorí si ju nestihli osobne vypočuť.

Prednáška – pôst (PDF)