Tag Archives: Deň matiek

Deň matiek

Starosta obce pozýva mamky a ženy na kultúrnospoločenské posedenie pri príležitosti Dňa matiek s programom detí ZŠ s MŠ Veľký Slavkov. Podujatie sa uskutoční v stredu 11. mája 2016 od 16.00 hod. v sobášnej sieni obecného úradu.
prílohy: plagát

Deň matiek

Starosta obce a kultúrna komisia v spolupráci s učiteľmi a žiakmi ZŠ s MŠ pozývajú všetky mamky a ženy na kultúrno – spoločenské posedenie, ktoré sa uskutoční pri príležitosti Dňa matiek vo štvrtok 15. mája 2014 o 16.00 h. v sobášnej sieni OcÚ.
Plagát

Deň matiek 2013 (aktualizované)

Starosta obce Veľký Slavkov a kultúrna komisia v spolupráci s učiteľmi a žiakmi ZŠ s MŠ Veľký Slavkov, pozývajú všetky mamky a ženy na kultúrno-spoločenské posedenie pri príležitosti ich sviatku. Posedenie sa uskutoční v piatok 10. mája 2013 od 16.00 h. v sobášnej sieni obecného úradu.

Deň matiek

Starosta obce Veľký Slavkov a kultúrna komisia pri OcZ pozývajú všetky mamky, babky a starké na kultúrno – spoločenské podujatie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa uskutoční v piatok 11. mája 2012 o 16.00 h. v sobášnej sieni obecného úradu.

Deň matiek