Tag Archives: prváci

Prijatie prvákov pre školský rok 2013/2014

V pondelok 09. septembra 2013 prijal v sobášnej sieni obecného úradu našich prvákov starosta obce. V milej atmosfére im zaželal veľa úspechov a krásnych zážitkov pri plnení školských povinností. V závere stretnutia odovzdal prvákom i pani učiteľke PaedDr. Monike Hockovej darčeky, ktoré im spríjemnia prvé dni v škole.

Otvorenie nového školského roku

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje žiakom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roku 2013/2014 sa uskutoční v pondelok 02. septembra 2013 o 9.00 h.

Veľký deň prvákov

Prijatie prvákov starostom obce pri príležitosti otvorenia školského roku 2011/2012