Tag Archives: škola

Slávnostná akadémia k ukončeniu školského roka

V pondelok 29. júna 2015 sa v ZŠ s MŠ Veľký Slavkov uskutočnila slávnostná akadémia k ukončeniu školského roku 2014/2015. Pri tejto príležitosti starosta obce ocenil najlepšiu žiačku pohárom starostu obce a finančnou odmenou. V tomto šk. roku sa najlepšou žiačkou stala Zuzka Precáková. Starosta obce v príhovore poďakoval za prácu aj pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a zaželal učiteľom i žiakom krásne leto a veselé prázdniny, ktoré sa začínajú hneď po odovzdaní vysvedčení.

Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

Vedenie ZŠ s MŠ Veľký Slavkov oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 3. a 4. februára 2015 (utorok, streda) v čase od 13.00 h. do 17.00 h. v budove základnej školy na 1. poschodí.
prílohy: plagát

Prijatie prvákov pre školský rok 2013/2014

V pondelok 09. septembra 2013 prijal v sobášnej sieni obecného úradu našich prvákov starosta obce. V milej atmosfére im zaželal veľa úspechov a krásnych zážitkov pri plnení školských povinností. V závere stretnutia odovzdal prvákom i pani učiteľke PaedDr. Monike Hockovej darčeky, ktoré im spríjemnia prvé dni v škole.

Voľné pracovné miesto

Základná škola s materskou školou, Školská 240, Veľký Slavkov prijme učiteľa matematiky na zastupovanie počas materskej dovolenky.
Nástup od 12.3.2012
Adresa: ZŠ s MŠ, Školská 240, 059 91 Veľký Slavkov

Kontakt:
tel.: +421 (52) 789 31 81
tel.: +421 (52) 779 61 20
e-mail: zssmsvslavkov@centrum.sk

príloha k článku
ponuka zamestnania v pdf
Ponuka zamestnania

Veľký deň prvákov

Prijatie prvákov starostom obce pri príležitosti otvorenia školského roku 2011/2012