Tag Archives: starosta

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov a predsavzatí v súkromnom i pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali, či nestihli urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli dni dobré, veselé, radostné a šťastné ale aj tie menej veselé. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.

Uplynulý rok bol rokom komunálnych volieb, v ktorých ste mi opätovne dali mandát viesť a rozvíjať našu obec. Za Vašu podporu, i za každý hlas Vám chcem aj toto cestou poďakovať. Veľmi si vážim, že máte svoj názor a viete ho aj prejaviť.

Starosta obce je starostom všetkých občanov a preto chcem, aby ste vedeli, že na obecnom úrade máte vždy otvorené dvere, aby sme spoločne našli riešenie na mnohé problémy a požiadavky vo vzájomnej úcte a tolerancii.

Aj naša obec počas uplynulého roka prekonávala prekážky, ale zároveň sa tešila z dokončených diel a úspechov. Dúfam, že aj vy ste prežívali úspechy našej obce a všetky pozitívne udalosti a vykonané práce na zveľaďovaní obce hodnotíte s radosťou a záujmom. Pretože všetko, čo robíme, robíme pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov nášho Veľkého Slavkova.

Verím, že s pomocou poslancov obecného zastupiteľstva a zamestnancov obce vyriešime nejeden problém, ktorý nám život v našej obci prinesie. Nie vždy je situácia ľahká – v spoločnosti, v obci, či v rodine, niekedy si myslíme, že sme urobili pre danú vec všetko a občas sa stretneme i s nepochopením a nevôľou, ale i takéto veci prináša bežný život.

Dnes však bilancujeme a zamýšľame sa nad udalosťami, ktoré sa stávajú postupne minulosťou a rovnako i zvedavo hľadíme dopredu, na dni, ktoré sú pred nami a zamýšľame sa nad tým, čo všetko je ešte potrebné urobiť.

Pre rok 2015 má obec naplánované viaceré úlohy. Veľa chceme vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Ale zase na druhej strane je potrebné do budúcna pozerať reálne, uprednostniť také projekty, ktoré sme schopní v rámci nášho ľudského úsilia a hlavne financií  zvládnuť. Mojím osobným želaním je neustála spolupráca. Vždy si budem vážiť dobré a povzbudzujúce rady, ochotu a toleranciu.
Chcel by som sa v tejto chvíli úprimne poďakovať všetkým, ktorí svojou prácou a snahou v uplynulom roku prispeli k rozvoju a zveľadeniu našej obce, všetkým, ktorí dennodenne dokazujú, že im jej osud nie je ľahostajný.

V prichádzajúcom roku 2015 Vám prajem veľa lásky, sily a šťastia v každodennom živote, želám Vám pevné zdravie, vzájomný pokoj a harmóniu a hlavne zlepšenie medziľudských vzťahov. Nech Vám prinášajú šťastie Vaše deti a vnúčatá, nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Rozdávajme okolo seba dobrú náladu, usilujme sa poraziť zlo dobrom, riešiť nedorozumenia s nadhľadom a ceniť si to, čo má naozaj hodnotu. Prajem Vám krásny, úspešný, dobrý a požehnaný rok 2015.

Do Nového roku Vám želám všetko naj, naj – doslova.
Šťastné, zdravé, spokojné – všetky ročné obdobia.

Ing. František Šary
starosta obce

Novoročný príhovor starostu obce

Vážení a milí spoluobčania !

Každoročne prežívame prvé hodiny nového roku v slávnostnej atmosfére a vyslovuje želania pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.

Rok, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, zostane už len v našich spomienkach a v našich osobných činoch.
Určite ho každý z nás napĺňal podľa svojich vlastných predsavzatí, či už v rodinnom, osobnom alebo v pracovnom živote. Na prahu nového
roku sa chcem poďakovať všetkým, ktorým záleží na rozvoji našej obce a ktorí sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili o jej rozvoj a zveľadenie, o obohatenie jej kultúrneho i duchovného života.

…. sekundy, minúty, hodiny, dni, týždne, mesiace ale aj roky od nepamäti plynú svojim tempom a ukazujú ubiehajúci čas. Čas, ktorý svet prežil vo všetkých radostiach a strastiach. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom o správnosti krokov a prijať spoločne správne rozhodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojich konaní a vedieť niesť aj zodpovednosť. Som presvedčený, že spoločne s Vami sa nám bude dariť túto neľahkú úlohu správne realizovať. Čaká nás ťažký rok, poznačený finančnou i spoločenskou krízou. Ale akýkoľvek ťažký bude nastávajúci rok, akékoľvek problémy prinesie, sme tu pre to, aby sme ich riešili a prijímali so vztýčenou hlavou.

V našom živote sú situácie, s ktorými sa musíme nevyhnutne zmieriť. Sú však situácie a okolnosti, ktoré tento charakter nemajú. Akceptovaním ich zdanlivej nemennosti a osudovosti znehodnocujeme podstatu toho, čo sme schopní prežívať ako ľudskú spolupatričnosť. Nepochybujem, že v mnohých prípadoch je ťažké rozlíšiť veci, ktoré je možné a vlastne nevyhnutné meniť, alebo sa s ich stavom minimálne nezmieriť. Dôvod, prečo by sme sa ale o to mali pokúsiť, je viac ako jednoznačný. Aby sa tolerancia a schopnosť pokojného spolunažívania nestali len nostalgickými odkazmi histórie našej obce.

Každodenne sme svedkami, ako sa niekto v našom okolí dožaduje uznania, a pritom sám podáva ľuďom kamene namiesto chleba.
Hľadáme vinu v inom, a pritom často nie sme ochotní preskúmať, či vinník nespočíva v nás samých. Koľko energie vynakladáme v zápase o majetky a hmotný blahobyt a ani nepostrehneme, ako nebadane strácame to skutočné bohatstvo – priateľstvo, pokoj duše a pocit zmysluplnosti vlastného života. Skúsenosť niekoľkých tisícročí nám pripomína, ţe kým sa duchovné záujmy nedostanú na popredné miesto v našom osobnom živote, ale aj v živote našej spoločnosti, kým sa duchovne neobnovíme, teda kým nezmeníme uhol pohľadu na svoj osobný hodnotový rebríček, ťažko môžeme očakávať, že sa pretvorí naše okolie, celá naša spoločnosť.

Niekto múdry kedysi povedal, že slová umožňujú vstúpiť do života iných.

Čas začiatkov, prelomový vo svojej symbolike ako je aj tento na začiatku nového roku 2012, je ideálny, aby každý z nás povedal to, čo je skutočne dôležité. Je to čas pokúsiť sa rozpoznávať, čo sa zmeniť dá a nachádzať v sebe a v iných silu na tieto zmeny. Je to čas uvedomiť si hodnoty a trvať na nich.

V roku 2012 Vám milí spoluobčania želám veľa síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdravie a pohodu. Nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších. Želám Vám, aby sme sa všetci stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu.

Prajem Vám úspešný, pokojný a láskou naplnený rok 2012!

Ing. František Šary
starosta obce

Príloha k článku:
Novoročný príhovor 2012