Tag Archives: TEŽ

Výluka na trati TEŽ

Železnice SR oznamujú cestujúcej verejnosti na tratiach TEŽ, že v dňoch 23.-24. a 28.-29. apríla 2014 budú ŽSR vykonávať výlukové práce v čase od 8.20 h.do 13.20 h. Vlaky TEŽ budú nahradené autobusovou dopravou a budú zastavovať na zastávke SAD v obci.
Výluka

Výluka na tratiach TEŽ v úseku Poprad – Tatry – Starý Smokovec

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcim, že v dňoch 30. – 31. októbra a 4. novembra 2013 (streda, štvrtok,pondelok ) v čase od 8.30 h. do 13.30 h. sa budú na tratiach TEŽ v úseku Poprad-Tatry – Starý Smokovec uskutočňovať výlukové práce. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať na zastávke SAD v obci.
TEŽ – výluka

Výluka na tratiach TEŽ v úseku Poprad-Tatry – Starý Smokovec

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. oznamuje cestujúcim, že v dňoch 23.-26. septembra 2013 ( pondelok – štvrtok ) v čase od 8.30 h. do 13.30 h. bude na tratiach TEŽ v úseku Poprad-Tatry – Starý Smokovec výluka traťovej koľaje. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať na zastávke SAD v obci.

Oznámenie o výluke TEŽ

Otvorený list ŽS SK (aktualizované)

Z dôvodu zmeny cien a kilometráže na tratiach TEŽ sa starosta obce obrátil na vedenie Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. listom, v ktorom poukázal na neúmerne navýšenie cestovného pre občanov našej obce platné od 1.11.2011 a požiadal o vysvetlenie systému zliav.

Vážené vedenie ŽSSK,

obraciam sa na Vás v mene obyvateľov obce Veľký Slavkov so sťažnosťou na zmenu cestovného na tratiach TEŽ. Občania našej obce sa zmenou cestovného a novej kilometráže dostali do pásma, v ktorom sa cena cestovného lístka navýšila z pôvodných 0,32 € na dnešné 1,- €. Táto cena je neskutočne vysoká a pre občanov, ktorí sú zamestnaní aj likvidačná.
Zamestnaný občan precestuje pri vzdialenosti piatich kilometrov, čo je vzdialenosť medzi stanicami Poprad-Tatry a Veľký Slavkov mesačne minimálne 42,- €, čo je pre občanov veľmi veľa. TEŽ cestujú v prevažnej miere obyvatelia, ktorých mesačný príjem nepresahuje 350,- €, ba často je oveľa nižší.
Verím, že sa nad našou sťažnosťou zamyslíte a ponúknete nám rozumné riešenie vzniknutej situácie. Možno je ním aj systém zliav, ktorý žiaľ Vaša webová stránka nevysvetľuje dostatočne a prehľadne (koľko ciest je povolených na mesačnú zľavu, je to cesta tam a späť alebo aj viackrát denne, v akom kilometrovom pásme?).
O Vašej odpovedi budem našich občanov informovať cez webovú stránku obce a prostredníctvom miestnej tlače.

S úctou
Ing. František ŠARY
starosta obce

Pridané: 2011-11-14T20:21:33+00:00
ŽS SK zaslala starostovi obce odpoveď na list z 2.11.2011 ohľadom zmeny cien cestovného na tratiach ŽSR a poskytovaných zliav.
(pozri prílohy k článku)

Príloha k člínku:
List ZS SK
Odpoveď ŽS SK