Tag Archives: základná škola

Prijatie prvákov pre školský rok 2013/2014

V pondelok 09. septembra 2013 prijal v sobášnej sieni obecného úradu našich prvákov starosta obce. V milej atmosfére im zaželal veľa úspechov a krásnych zážitkov pri plnení školských povinností. V závere stretnutia odovzdal prvákom i pani učiteľke PaedDr. Monike Hockovej darčeky, ktoré im spríjemnia prvé dni v škole.

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Vedenie Základnej školy s materskou školou vo Veľkom Slavkove oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa uskutoční v dňoch 7.-8. februára 2012
(utorok, streda) v čase od 13.00 do 17.00 h.

Na zápis je potrebné doniesť

  • rodný list dieťaťa
  • lekárske potvrdenie o spôsobilosti k zaškoleniu
  • občiansky preukaz

Príloha k článku:
zapis (PDF)