Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

 

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2017/2018

Vedenie ZŠ s MŠ vo Veľkom Slavkove oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v dňoch 5. – 6. apríla 2017 (streda, štvrtok) v čase od 13.00 h. do 16.30 h. v priestoroch základnej školy.

plagát

Pozvánka na 10. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 27. marca 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.

pozvánka

Ocenenie našej práce

Obec Veľký Slavkov bola vyhodnotená ako obec s predpokladom stabilného rozvoja. Toto ocenenie nám bolo udelené Národným informačným strediskom Slovenskej republiky. Zároveň sme sa stali držiteľmi pečate rozvoja obci a miest za rok 2016.
Protokol – Veľký Slavkov

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
úderom polnoci sme vstúpili do nového roku 2017 a v jeho prvý deň
si okrem začiatku občianskeho roku pripomíname aj výročie vzniku
Slovenskej republiky. Každý začiatok je čímsi výnimočný a zaujímavý,
je zvyčajne spojený s bilancovaním toho starého. Nový rok hľadí vpred.
Avšak mne nedá neohliadnuť sa dnes ešte za tým, čo bolo. Aspoň na
chvíľu. Aby sme potom mohli ísť vpred.

Vianoce 2016 – obecný občasník

Prinášame Vám obecný občasník – Vianoce 2016
prílohy: Občasník