Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

 

Krížová cesta obcou

Rímskokatolícka farnosť a spoločenstvo veriacich Vás pozývajú na pobožnosť Krížovej cesty, ktorá sa uskutoční na Kvetnú nedeľu – 25. marca 2018 so začiatkom o 17.45 hod. Pripomeňme si spoločne utrpenie a smrť Ježiša Krista spoločne v uliciach našej obce.
Krížová cesta obcou

Pozvánka na 14. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 19. marca 2018 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
Pozvánka

Separovaný zber odpadov

Prinášame Vám prehľad komodít na separovaný zber v našej obci. V nej sa dozviete, čo do separovaného odpadu patrí a čo nie.
prílohy:
leták

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD, a.s. oznamuje občanom, že v dňoch 14. a 15. marca 2018 (streda, štvrtok) bude v čase od 7.30 h do 16.30 h. z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia prerušená distribúcia elektriny v časti obce od č. domu 1 po č. 15, od.č. 71 po č.110, č.208, 304, 311, 381, 462, 480, 569, ul. Matejovská od.č. 95 po č. 97 a ul. Tatranská č. 10 a 74.
a dňa 27. marca 2018 v čase od 7.00 h. do 18.00 h. a to č.d. 1 – 15, 71 – 110, č.208, 304, 311 381, 462, 480, 69, ul. Matejovská od č. 95 po č. 97, a ul. Tatranská č.10 a 74.

List prezidenta SR starostovi obce

Prezident SR zaslal starostovi obce pozdravný list pri príležitosti začiatku nového roku. List Vám prinášame v plnom znení.
prílohy: list prezidenta SR