Nová individuálna výstavba v našej obci

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

 

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V zmysle zákona 369/1990 Zb. sa ustanovujúce zasadnutie OZ uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 15.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
prílohy: pozvánka

Mikuláš 2018

Starosta obce a kultúrna komisia pozývajú všetky deti od 1 do 6 rokov na stretnutie s Mikulášom dňa 3.12.2018 v pondelok o 16.30 hod. pred OcÚ a starobných dôchodcov v piatok 7.12.2018 o 16.00 hod. do sobášnej siene OcÚ.
prílohy: plagát

Oznam k podaniu daňového priznania k dani z nehnuteľnosti

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2018 vznikla daňová povinnosť,
povinní podať do 31. januára 2019 daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Oznam k podaniu daňového priznania

VZN a dokumenty

Výsledky komunálnych volieb (aktualizované)

Prinášame Vám výsledky komunálnych volieb v našej obci.
Výsledky komunálnych volieb v obci Veľký Slavkov pre volebné obdobie 2018–2022

Za starostu obce Veľký Slavkov bol zvolený:
• Ing. Slavomír Pucci (146 hlasov)

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
1. Ladislav Barabas – 217 hlasov
2. Ing. Slavomír Pucci – 194 hlasov
3. Ing. Martin Josko – 188 hlasov
4. Andrea Lichvárová – 188 hlasov
5. Anton Živčák – 178 hlasov
6. Jozef Čuban – 174 hlasov
7. Peter Fábry – 174 hlasov
8. Ľubomír Pára – 172 hlasov
9. Jaroslav Barabás – 137 hlasov

1. náhradník – Marcel Gajdoš – 133 hlasov

Zoznam – kandidáti OZ Veľký Slavkov
Zoznam – kandidáti starosta Veľký Slavkov