Pokojné sviatky a všetko dobré v novom roku Vám praje obec Veľký Slavkov

Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

 

Vzácne 70. výročie Platinovej svadby

Dňa 27.12.2018 oslávili manželia Ján a Mári Vilimovci krásne a vzácne výročie ich spoločného života, ktorý trvá neuveriteľných 70 rokov. Pri tejto príležitosti oslávencov navštívili starosta obce, pracovníci OcÚ spolu s niektorými poslancami OZ, aby im v mene všetkých občanov zablahoželali a poďakovali za všetku prácu, ktorú spoločne obidvaja manželia vykonali pre obec. Prítomný bol aj redaktor Ján Tribula z televízie Markíza, ktorý spracoval správu do Televíznych novín, odvysielanú dňa 4.1.2019.

Oznam o kontajneroch na zber šatstva

Oznamujeme občanom, že z dôvodu technických problémov firmy zabezpečujúcej zber použitého šatstva nebudú tieto kontajnery až do odvolania vyvážané.
Zároveň sa obraciame na všetkých občanov s prosbou, aby nenosili použité šatstvo k týmto kontajnerom z dôvodu hromadenia sa textilu.
Ďakujeme za pochopenie

Uznesenia a zápisnice OcZ 2018-2022

Vianočný koncert

Dňa 27. 12. 2018 sa v rímskokatolíckom kostole sv. Ondreja v našej obci uskutočnil koncert pod názvom „Koncert pre všetkých ľudí dobrej vôle“. Na koncerte vystúpil 16-členný zbor muzikantov a spevákov z Terchovej. Tí k nám prišli v reprezentačnom zložení a ponúkli nádherný kultúrny zážitok z Terchovskej muziky, ktorá je zapísaná v kultúrnom dedičstve sveta UNESCO. Vážme si, že títo umelci, ktorí koncertujú vo veľkých mestách Európy aj v zámorí si našli čas, aby zavítali aj do našej obce.

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V zmysle zákona 369/1990 Zb. sa ustanovujúce zasadnutie OZ uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 15.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
prílohy: pozvánka